"نمی‌توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم. هزاران رشته ما را با انسان‌های دیگر مرتبط می‌کند." هرمان ملویل


مسئولیت اجتماعی

باتوجه به اهمیت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب و کارها و تعهد در برابر جامعه، افراد و محیط زیستی که شرکت‌ها در آن فعالیت می‎کنند. شرکت تأمین سرمایه نوین هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ اقدام به فعالیت‌های پیش‌برنده در جهت منافع اجتماعی نموده است. برخی از این فعالیت‌ها که طی سال‌های اخیر انجام گردیده است به شرح ذیل است.

  1. همکاری با مؤسسات خیریه مانند مؤسسۀ محک، بنیاد کودک و کهریزک
  2. حمایت مادی و معنوی از رویدادهای آموزشی با هدف توانمندی‌سازی نسل جوان در عرصه‌های اقتصادی مانند لیگ ستارگان بورسی
  3. حمایت مادی و معنوی از شرکت‌های حامی کودکان کار و تحصیل این کودکان
  4. حمایت مادی و معنوی از افراد بی بضاعت در ایام خاص سال مانند ماه مبارک رمضان
  5. تولید محتوا در خصوص مسئولیت اجتماعی مؤسسات مالی در رسانه‌ها، همایش‌ها و جشنواره‌ها و نیز چاپ کتاب در این حوزۀ مانند کتاب ژاکت آبی با موضوع رسالت مؤسسات مالی در خصوص فقرزدایی
  6. حمایت مادی و معنوی از رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف فرهنگ‌سازی بازار سرمایه
  7. ایجاد فرآیندهای KYC در انتخاب و خدمات‌رسانی به مشتریان منطبق با منافع جامعه و محیط زیست
  8. برگزاری دورۀ مسئولیت اجتماعی مؤسسات مالی برای همکاران گروه
  9. تهیۀ منشور مسئولیت اجتماعی برای گروه شرکت‌های تأمین سرمایه نوین