تامین مالی

ارائه مشاوره و تامین مالی بیش از 450 هزار میلیارد ریال

 

مدیریت دارایی

بزرگترین شبکه بانکداری اختصاصی، صندوق های سرمایه گذاری، سبد گردانی و معامله گری اوراق بهادر با مدیریت بیش از 100 هزار میلیارد ریال

 

کارگزاری

یکی از 10 کارگزاری برتر کشور با بیش از 140 هزار مشتری فعال

 

مشاور سرمایه گذاری

متولی بیشترین تعداد صندوق های سرمایه گذاری کشور و ارائه خدمات متمایز ارزشگذاری و تحلیلی