راهکارهای ما برای شرکتهای بازرگانی

شرکت‌هایی که به فعالیت بازرگانی می‌پردازند و همچنین شرکت‌های پخش می‌توانند در حوزه‌های زیر از خدمات گروه تأمین سرمایه نوین بهره‌مند شوند.

- تأمین منابع مالی کوتاه و میان‌مدت با توجه به دورة تجاری مربوطه با استفاده از امکانات بازار سرمایه و انتشار اوراق مضاربه و مرابحه با انعطاف‌پذیری و نقدشوندگی مناسبتر نسبت به تسهیلات بانکی و ارائه تضمین و تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق

- مدیریت منابع مازاد قابل سرمایه‌گذاری شرکتها با نرخهای ترجیحی و افزایش بازده دارایی‌های آنها

- معرفی شرکای تجاری در زنجیره‌های تأمین مختلف و کمک به بهبود عملکرد شرکت‌ها

- پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس‌ها

- ارائه خدمات در حوزه مدیریت ریسک و طراحی ابزارهای مربوطه برای شرکت‌ها

شرکت‌های بازرگانی می‌توانند برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در این حوزه و آشنایی با خدمات گروه تأمین سرمایه نوین، به بخش تأمین مالی و مدیریت ریسک و مدیریت دارایی‌ها مراجعه نموده و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند: حوزة تأمین مالی و مدیریت ریسک: 84341000 - داخلی 401