Menu

سبدگردانی

یکی ازخدمات ویژه واحدخدمات مدیریت دارایی در شرکت تأمین سرمایه‏نوین، سبدگردانی اختصاصی می‏باشد. در این خدمت با عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به ایجاد و مدیریت سبد اوراق بهادار برای اشخاص با توجه به شرایط و میزان ریسک پذیری آنها می¬شود. در مدیریت دارایی بصورت اختصاصی، با توجه به میزان ریسک¬ پذیری هر یک از افراد، سبدی از انواع اوراق بهاردار شامل سهام شرکت¬ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران، انواع اوراق بادرآمد ثابت و سایر دارایی¬ های مالی تشکیل و مدیریت می‏شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 84341000 داخلی 464 تماس حاصل فرمائید.

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در سبدگردانی شرکت تامین سرمایه نوین شامل خدمات مدیریت پرتفوی اختصاصی در بازار سرمایه می باشد. این شرکت با توجه به تفاوت انتظارات و سطوح تحمل ریسک هر سرمایه ­گذار و همچنین حجم سرمایه ­گذاری وی، اقدام به سرمایه­ گذاری در ترکیب­ های متناسبی از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه می­نماید تا ارزش ­آفرینی سرمایه ­ی سرمایه­ گذاران را به حداکثر رساند. شرکت سبدگردانی تامین سرمایه نوین با در نظر گرفتن این موارد و نیز با توجه به محدودیت های موجود در بازار، این قابلیت را دارد تا از اوراق بهادار زیر جهت ارائه این خدمات بهره برد: 

اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار فرابورس
انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت نظیر صکوک و ...
فلزات گرانبهای قابل معامله در بورس کالا
قراردادهای آتی سهام و کالاهای قابل معامله در بورس

روشهای تحلیل اوراق بهادار

در شرکت تامین سرمایه نوین تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و رایج ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام می‌رسد. از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و شاخص‌ها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام‌ها و صنایع استفاده می‌شود. روش های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدل‌های مبتنی بر تنیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های نسبی (P/E ) بر اساس EPS کارشناسی می‌باشد.

کنترل تضاد منافع

شرکت تامین سرمایه نوین در رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می دهد. دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان، به تدوین محدودیت های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدودیت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می‌پردازد. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می‌نمایند.

گزارش ذیفعان

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده 27 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبد گردان و سرمایه گذاران مصوب گشته است، شرکت تامین سرمایه نوین گزارش خود را به صورت دوره ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است:
ماده 27: درصورتی که سبدگردان، ورقه ی بهاداری خاص را به نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه داری می کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن ها، در آن ورقه ی بهادار مطابق تبصره ی 1 این ماده ذینفع محسوب می شوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش های موضوع تبصره ی 2 این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن گاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طی گزارش هایی که حداقل هرماه تهیه می شود حسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارش های دوره ای که به مشتری می دهد، این موضوع را افشا نماید. اطلاعات ارائه شده به کارکنان مذکور، حسابرس، امین و مشتری در اجرای این ماده شامل موارد زیر است
1) مشخصات ورقه ی بهادار،
2) شرح منافع ذینفع در آن ورقه ی بهادار،
3) تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ی ذینفعی (درصورتی که قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع اینماده خاتمه یافته باشد)
4) اطلاعات خرید و فروش اوراق بهادار یادشده به نام مشتری از زمان ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هر کدام دیرتر است تا خاتمه ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد ( شامل: تعداد اوراق بهادار معامله شده، تاریخ معامله، قیمت معامله، مبلغ معامله و در صورت دسترسی، مشخصات طرف معامله به تفکیک هر ورقه ی بهادار ) و
5) اطلاعات مربوط به نگه داری اوراق بهادار یادشده در سبد اختصاصی از تاریخ ذینفع شدن یا تاریخ گزارش قبلی هرکدام دیرتر باشد تا خاتمه ی ذینفعی یا تاریخ گزارش هر کدام زودتر باشد (شامل تعداد اوراق بهادار نگه داری شده، قیمت تمام شده ی هر ورقه و قیمت تمام شده ی کل) 

تبصره1: در صورتی که یک شخص از تغییر قیمت یک ورقه ی بهادار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم سود یا زیان نماید یا آن ورقه ی بهادار برای وی حقوق یا منافعی ایجاد کند یا از معاملات آن ورقه ی بهادار منتفع شود یا خود ناشر ورقه ی بهادار محسوب شود، آن گاه شخص یادشده، نسبت به آن ورقه ی بهادار، ذینفع محسوب می شود. بنابراین شخص از جمله در شرایط زیر، ذینفع ورقه ی بهادار محسوب می گردد
1) در صورتی که مالک ورقه ی بهادار باشد؛
2) در صورتی که اختیار خرید یا فروش ورقه ی بهادار را به دیگری اعطاء یا از دیگری دریافت نموده باشد؛
3) در صورتی که ورقه ی بهادار را قرض گرفته یا قرض داده باشد؛
4) در صورتی که پذیره نویسی یا فروش ورقه ی بهادار را تعهد کرده باشد یا بازاریابی برای پذیره نویسی یا فروش ورقه ی بهادار را پذیرفته باشد یا مشاور ناشر در زمینه ی عرضه ورقه ی بهادار باشد یا در این موارد با دیگران مشارکت داشته باشد
5) در صورتی که ناشر ورقه ی بهادار باشد. 

تبصره2: کارکنان سبدگردان موظف اند بلافاصله پس از ذینفع شدن خود یا اطلاع از ذینفع شدن هریک از اشخاص وابسته ی خود نسبت به هر ورقه ی بهادار، موضوع را با جزئیات کامل به سبدگردان گزارش کنند. در صورت درخواست اشخاص موضوع بندهای 2 الی 7 مادۀ 26، سبدگردان موظف به ارائه ی جزییات این اطلاعات به اشخاص یاد شده خواهد بود. این اطلاعات در حدود قید شده در این ماده، در اختیار مشتریان قرار می گیرد و جزییات اطلاعات به صورت محرمانه نزد سبدگردان نگه داری شده و در اختیار مشتریان یا سایر کارکنان (به استثنای کارکنانی که وظیفه ی تهیه ی گزارش موضوع این ماده را برای حسابرس، امین و مشتری به عهده دارند) قرار نمی گیرد.

دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی
نمونه قرارداد سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
نمونه قرارداد امین سبدگردانی
محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و سبدگردان