خدمات مشاورۀ حاکمیت شرکتی

حاکميت شرکتي دربرگيرندۀ فرآيندهای سازمانی است که شرکت‌ها را در امر هدايت و راهبري امور با هدف اطمينان از سلامت و پایداری عملکرد آنها (افزایش بازدۀ سهامداران) ياري می‌نماید. در واقع، نظام حاکميت شرکتي به‌معناي توزيع اختيارات و به کارگيري راهکارهای مناسب توسط سهامداران هيأت مدير و هيأت عامل به ‌منظور پاسخگويي به ذي‌نفعان است. تحقق این مهم نیازمند ارزیابی، عارضه‌یابی و پیاده‌سازی ساختاری یکپارچه است که نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت را امکان‌پذير ‌سازد.

همچنین، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به تازگی پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی را به ‌منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از وقوع تخلفات و افزایش شفافیت بازار ازطریق اعلام دستورالعمل‌های مربوطه الزامی نموده است. در این راستا، تأمین سرمایه نوین به‌عنوان نهاد مالی پیشرو در ارایۀ خدمات مالی به شرکت‌ها، خدمات مشاورۀ حاکمیت شرکتی را در کنار زنجیرۀ خدمات متنوع خود به شرکت‌ها بر اساس فرایند کلی زیر ارایه می‌نماید:

  1. ارزیابی و عارضه‌یابی حکمیت شرکتی؛
  2. ساماندهی و پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی مطابق با نمونه‌های برتر بین‌ المللی و دستورالعمل‌های مربوطه؛
  3.  ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی.

برای اطلاعات بیشتر با شمارۀ 84341401 تماس حاصل فرمائید.