Menu

تاسیس شرکت های سهامی عام
Alternate Text
صندوق های زمین و ساختمان
Alternate Text

پرسش های متداول

کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی که دارندۀ زمین و پروانۀ بهره‌برداری هستند، می‌توانند متقاضی تأسیس باشند که درصورت تأسیس صندوق، مالکیت زمین و پروانه به صندوق منتقل خواهد شد(متقاضی تأسیس صندوق به میزان آوردۀ خود واحد سرمایه‌گذاری دریافت خواهد نمود.).
مطابق با اساسنامه و امیدنامه صندوق، الزامی جهت پرداخت سود علی‌الحساب به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق وجود ندارد و سرمایه‌گذاران در سود وزیان پروژه شریک هستند. اما امکان تعویض اختیار فروش جهت جذاب شدن سرمایه‌گذاری در صندوق وجود دارد.
متقاضی تأسیس صندوق مسئولیتی جهت پرداخت هزینه‌های ارکان ندارد. هزینه‌های ارکان صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول صندوق زمین و ساختمان می‌باشد.
مدت زمان لازم جهت اخذ مجوزتأسیس صندوق زمین وساختمان و انجام پذیره‌نویسی عمومی بین 6 تا 12 ماه خواهد بود.
در صورتی‌که متقاضی تأسیس شخص حقیقی است می‌بایست درخواست خود را از طریق لینک ذیل به همراه تصویر سند مالکیت، تصویر پروانۀ ساختمانی و خلاصه‌ای از گزارش توجیهی طرح خود را به تأمین سرمایه ارسال نماید امکان استفاده از این ابزار به شخص متقاضی اطلاع‌رسانی شود. درصورتی‌که متقاضی شخص حقوقی باشد، علاوه‌بر ارسال مدارک فوق، تصویر آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ خود را نیز می‌بایست به تأمین سرمایه ارسال نماید.
حداقل حجم صندوق 100 میلیارد ریال، حداکثر به میزان هزینۀ ساخت پروژۀ ساختمانی موضوع صندوق است.
صندوق پروژه
Alternate Text

پرسش های متداول

کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند متقاضی تأسیس صندوق پروژه باشند.
مطابق با اساسنامه و امیدنامه صندوق، الزامی جهت پرداخت سود علی‌الحساب به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق وجود ندارد و سرمایه‌گذاران در سود وزیان پروژه شریک هستند. اما امکان تعویض اختیار فروش جهت جذاب شدن سرمایه‌گذاری در صندوق وجود دارد.
متقاضی تأسیس صندوق مسئولیتی جهت پرداخت هزینه‌های ارکان ندارد. هزینه‌های ارکان صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول صندوق پروژه‌ می‌باشد.
مدت زمان لازم جهت اخذ مجوز تأسیس صندوق پروژه و انجام پذیره‌نویسی عمومی بین 6 تا 12 ماه خواهد بود.
در صورتی‌که متقاضی تأسیس شخص حقیقی است می‌بایست درخواست خود را از طریق لینک ذیل و خلاصه‌ای از گزارش توجیهی طرح خود را به تأمین سرمایه ارسال نماید تا امکان استفاده از این ابزار به شخص متقاضی اطلاع‌رسانی شود. درصورتی‌که متقاضی شخص حقوقی باشد، علاوه‌بر ارسال مدارک فوق، تصویر آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ خود را نیز می‌بایست به تأمین سرمایه ارسال نماید.
حداقل حجم صندوق 100 میلیارد ریال، حداکثر به میزان هزینۀ ساخت پروژۀ ساختمانی موضوع صندوق است.
تبدیل شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامی‌ خاص به سهامی عام
Alternate Text
افزایش سرمایه
Alternate Text
پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
Alternate Text

پرسش های متداول

شرکت متقاضی می‌بایست درخواست خود را از طریق نامۀ کتبی به همراه تصویر آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ خود به تأمین سرمایه نوین ارسال نماید تا امکان استفاده از این ابزار به شخص متقاضی اطلاع‌رسانی شود.
هدف فرابورس ایران در پذیرش شرکت‌ها، ساماندهی و هدایت شرکت‌هایی است که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار تهران را نداشته و یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار سرمایه را دارند. از جمله شرایط سهل‌تر نسبت به بورس اوراق بهادار تهران می‌توان به مواردی مانند پایین‌تر بودن میزان سهام شناور (حداقل 5 درصد در بازار دوم)، امکان پذیرش شرکت‌ها با سرمایه حداقل صد میلیارد ریال در بازار دوم و حداقل حقوق صاحبان سهام 1 میلیارد ریال در بازار SMEs ، امکان پذیرش شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته به شرط داشتن برنامه عملیاتی مناسب برای خروج از زیان، اشاره نمود.
مدت زمان لازم جهت اخذ مجوز پذیرش و انجام پذیره‌نویسی عمومی از زمان دریافت تمامی مدارک و مستندات برای پذیرش در فرابورس ایران حدود 4 ماه خواهد بود و مدت زمان لازم جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران از زمان دریافت تمامی مدارک و مستندات حدود 6 خواهد بود.