در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت با انتشار اوراق بدهی در طی یک مدت مشخص (عمر اوراق) متعهد به پرداخت سود در سررسید‌های معین و نهایتاً پرداخت اصل مبلغ انتشار در پایان عمر اوراق می‌باشد و طلبکاران شرکت (دارندگان اوراق) فقط می‌توانند اصل و سود خود را از شرکت طلب نمایند و در تصمیمات شرکت نقشی ندارند.

مزایا:

  • اصل مبلغ اوراق در سررسید قابل پرداخت است.
  • امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای پروژه‌ها و طرح‌های شرکت فراهم می‌نماید.
  • تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق، محدودیت حجم انتشار ندارد و بسته به توان مالی شرکت می‌توان اوراق را در حجم بالا منتشر نمود.


این ابزار از روش‌های بلندمدت تأمین مالی بوده و شرکت می‌تواند این اوراق را حداکثر تا 5 سال منتشر نماید (به‌عبارت‌دیگر اصل مبلغ تأمین مالی می‌تواند پس از 5 سال پرداخت شود)؛

مدت‌زمان فرآیند تأمین مالی از این روش 3 الی 4 ماه می‌باشد؛

هزینه‌های تأمین مالی شامل سود اسمی اوراق که عمدتاً توسط نهادهای قانونی نظیر شورای پول و اعتبار تعیین و معمولاً به صورت سه‌ماه یک‌بار پرداخت می‌شود به انضمام کارمزد هزینه‌های ارکان (شامل متعهدپذیره‌نویس، بازارگردان و ضامن) که با توافق طرفین و شرایط بازار تعیین می‌شود، می‌باشد؛

هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای شرکت می‌باشند و هزینة بهرة آن برای بانی سپر مالیاتی ایجاد می‌کند؛

شرکت می‌تواند درخواست کتبی تأمین مالی خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و ارسال صورت‌های مالی خود از طریق لینک ذیل به تأمین سرمایه نوین ارائه نماید. شرکت تأمین سرمایه نوین با بررسی درخواست شرکت و احراز شرایط اولیه انتشار اوراق مشارکت و بعد از انعقاد قرارداد مشاوره عرضه از ابتدا تا انتهای انتشار اوراق در کنار شرکت بوده و به وی خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد نمود. در ضمن تأمین سرمایه نوین در کنار انجام خدمات مشاوره‌ای برخی از ارکان انتشار این اوراق از قبیل تعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی و عامل فروش را نیز از طریق خود و شرکت‌های زیر‌مجموعه بر عهده خواهد گرفت؛